U bent hier: Home

Stichting "Workhome-Thijs"

Home: Stichting Workhome-Thijs

aanleidingIn de regio Zuidoost Brabant is sprake van een toenemende vraag naar specifieke hulp aan mensen met een verstandelijke beperking met een bijkomende problematiek binnen het autisme spectrum. Reeds enkele jaren wordt regionaal erkend dat mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking behoefte hebben aan een specifieke woonvorm in combinatie met de nodige expertise om deze doelgroep goed te kunnen begeleiden. Deze mensen verblijven echter veelal thuis of binnen verstandelijk gehandicapte instellingen (VG instellingen) waarbij de huidige woon- of begeleidingsvorm onvoldoende antwoord biedt op de speciale zorgvraag ten aanzien van hun autisme spectrum stoornis. Daarnaast is een aantal cliënten op dit moment niet plaatsbaar omdat er in de regio geen passend woon- en/of dagbestedingaanbod voorhanden is.

 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Mensen met een ASS hebben een stoornis in de informatieverwerking en hebben op grond daarvan in meer of mindere mate behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid, concreetheid, veiligheid, regelmaat en afwisseling tussen rust in activiteiten en variatie in activiteiten. Dit alles vraagt een specifieke begeleidingswijze en ondersteuning in het algemeen en bij de daginvulling in het bijzonder.


Thijs
Thijs is een jongeman(29) met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking. Thijs heeft behoefte aan rust, ruimte, veiligheid en duidelijke structuur. De vader van Thijs is al jaren op zoek naar een passende woon- werkplek voor zijn zoon. Inmiddels heeft hij een groep ouders om zich heen verzameld met een zelfde zorgvraag en een zelfde doel. Samen vormen zij Stichting Workhome Thijs.

Dr. Leo Kannerhuis

Stichting Workhome Thijs heeft zich laten inspireren door een workhome van het Dr Leo Kannerhuis in Wolfheze: een gespecialiseerd kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis met een gedifferentieerd, vraaggestuurd zorg- en behandelaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis, waar men kan werken en wonen. Deze organisatievorm blijkt zeer geschikt te zijn voor mensen met autisme. Ook elders zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met dergelijke projecten.

Samenwerkingsverband

Stichting Workhome Thijs heeft o.a. als uitgangspunt dat de zorg binnen het workhome zeer goed ingevuld moet zijn. Daarom wordt er een samenwerking gezocht met een zorginstelling die gespecialiseerd is op de het autisme spectrum stoornis.

 
December 2021 Januari 2022 Februari 2022
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Login

Nieuwe agendapunten

Er zijn geen nieuwe agendapunten